Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP BMCZ 

Graag verwelkomen wij je als lid van BMW Motorclub Zeeland.                                                               

Hiervoor kun je via de mail aanmelden: naam, adres, mailadres, telefoon nummer.                             

mailadres:      administratie@bmwmotorclubzeeland.nl                                                   

de kosten:

Het lidmaatschap voor één kalenderjaar bedraagt 47,50 euro per jaar.                                                            

Het lidmaatschap voor gezinsleden bedraagt 42,50 euro per jaar.                                                                    

Na aanmelding ontvang je van de penningmeester een betalingsverzoek. 

Indien je gedurende het jaar aanmeldt, worden alleen de maanden tot aan einde kalenderjaar 

gerekend. 

Betalingen naar IBAN-rekeningnummer NL75 RABO 0331 5289 91 t.n.v. BMW Motorclub Zeeland 

Door de leden verstrekte (persoons) gegevens worden in de ledenadministratie opgenomen. 

Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan aan het bestuur worden verstrekt. 

We volgen de regels de AVG 

Voor alle activiteiten van de BMW Motorclub Zeeland geldt de disclaimer, zie aparte pagina hiervoor

 

Opzeggen lidmaatschap dient ingevolge Artikel 5 lid 2 van de Statuten van de BMW Motorclub Zeeland te geschieden en moet minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar in het bezit zijn van de Ledenadministratie. Later gedane opzeggingen ontslaan niet van de verplichting tot contributie betaling voor het komende jaar. 

Secretariaat: 

Bart Rouwendal