01 december 2019

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

 

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland (BMZ) of door aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vr, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en / of meerdaagse ritten of reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel in Nederland als ook daarbuiten.

 

De inhoud van de website is door de BMW Motorclub Zeeland met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch BMZ aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.

BMW Motorclub Zeeland is niet verantwoordelijk voor content op de aan de website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen danwel gelinkt.

BMW Motorclub Zeeland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en / of door derden is verspreid.

Privacy

Door de leden verstrekte (persoons) gegevens worden in een ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan aan het bestuur worden verstrekt, er zeker van uitgaande dat onze organisatie zich strikt houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens evenementen kunnen personen en voertuigen op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de BMZ media zoals website, clubblad en social media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.

Leden kunnen hun gegevens opvragen en hun gegevens laten weghalen uit de ledenadministratie.

 

 

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 01 december 2019