dinsdag 29 november 2016


 

LIDMAATSCHAP BMCZ

 

Graag verwelkomen wij je als lid van BMW Motorclub Zeeland.                                                                         Secretariaat:

Hiervoor kun je het aanmeldingsformulier invullen en via de mail versturen of uitprinten,                                           Molendreef 3

invullen en opsturen naar het secretariaat.                                                                                                                      4316 AW Zonnemaire

Het lidmaatschap voor één kalenderjaar bedraagt 37,50 euro per jaar.                                                                      0111-401709

Het lidmaatschap voor gezinsleden bedraagt 32,50 euro per jaar.                                                                               Marianne van Rijswijk

Na aanmelding ontvang je van de penningmeester een betalingsverzoek.

 

Indien je gedurende het jaar aanmeldt, worden alleen de maanden tot aan einde kalenderjaar

gerekend.

Betalingen naar IBAN-rekeningnummer NL75RABO0331528991 t.n.v. BMW Motorclub Zeeland

 

Door de leden verstrekte (persoons) gegevens worden in de ledenadministratie opgenomen.

Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan BMW Motorclub Zeeland leden

worden verstrekt.

Opzeggen lidmaatschap dient ingevolge Artikel 5 lid 2 van de Statuten van de BMW Motorclub Zeeland

te geschieden en moet minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar in het bezit zijn van de

Ledenadministratie. Later gedane opzeggingen ontslaan niet van de verplichting tot contributie betaling

voor het komende jaar.

 

 

     

Start | Over ons | Lidmaatschap | Info&Contact | phto | Evenementen

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2016