vrijdag 14 december 2018


 

LIDMAATSCHAP BMCZ

 

Graag verwelkomen wij je als lid van BMW Motorclub Zeeland.                                                                Secretariaat:

Hiervoor kun je het aanmeldingsformulier invullen en via de mail versturen of uitprinten,                                   Marianne van Rijswijk

invullen en opsturen naar het secretariaat.      ( Lees de privacy regels )                                                             Molendreef 3

Het lidmaatschap voor één kalenderjaar bedraagt 47,50 euro per jaar.                                                              4316 AW Zonnemaire

Het lidmaatschap voor gezinsleden bedraagt 42,50 euro per jaar.                                                                      0111-401709

Na aanmelding ontvang je van de penningmeester een betalingsverzoek.

 

Indien je gedurende het jaar aanmeldt, worden alleen de maanden tot aan einde kalenderjaar

gerekend.

Betalingen naar IBAN-rekeningnummer NL75RABO0331528991 t.n.v. BMW Motorclub Zeeland

 

 

Door de leden verstrekte (persoons) gegevens worden in de ledenadministratie opgenomen.

Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan BMW Motorclub Zeeland leden

worden verstrekt.

 

Voor alle activiteiten van de BMW Motorclub Zeeland geldt de disclaimer,

deze kun je hier lezen.

 

Opzeggen lidmaatschap dient ingevolge Artikel 5 lid 2 van de Statuten van de BMW Motorclub Zeeland

te geschieden en moet minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar in het bezit zijn van de

Ledenadministratie. Later gedane opzeggingen ontslaan niet van de verplichting tot contributie betaling

voor het komende jaar.

 

 

     

Start | Over ons | Lidmaatschap | Info&Contact | phto | Evenementen

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2018