Tips en Tricks voor het rijden in groepen en uitzetten van ritten                       woensdag 05 september 2018

               Tips en Tricks voor Tracks (GPS)


                                                                                           Evenementen 2018        

                                                  Rit weetjes
           - Vertrek met volle tank
           - Rijd zo veel mogelijk in formatie.  Baksteen gewijs rijden 
           - Elkaar in de gaten houden door te spiegelen, zie je de achterrijder niet meer, stoppen bij de eerstvolgende afslag                                                         

              

                                                                                     

 

 

 

23 september                                   Johan, Jaap en Sam

                                                             Verzamelen bij de Tolpoortjes Westerscheldetunnel (Voor de poortjes) 09.00 uur vertrek

                                                             voor een rit van 170 km.

24 september - 29 september       Meerdaagse rit in Duitsland Eifel

                                                              Peter Boone en Martin Stentrop  Aanmelden kan nog

21 oktober                                         Voorrijder gezocht

18 november                                     Peter en Lize Boone

23 november                                    Ledenvergadering

8 december                                      Oliebollen  Karel en Anja van 't Hof     --------  ZATERDAG------

 

 

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland of door BMZ aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vr, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als daarbuiten.

   

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 09/05/18