Tips en Tricks voor het rijden in groepen en uitzetten van ritten                       vrijdag 20 oktober 2017

               Tips en Tricks voor Tracks (GPS)


                                                                                           Evenementen 2017          

                                                  Rit weetjes
           - Vertrek met volle tank
           - Rijd zo veel mogelijk in formatie.  Baksteen gewijs rijden 
           - Elkaar in de gaten houden door te spiegelen, zie je de achterrijder niet meer, stoppen bij de eerstvolgende afslag                                                         

              

 12 november                                        Peter Boone

24 november                                        Ledenvergadering          

                                                                  20.00 uur Partycentrum "de Merelhoeve"

10 december                                        Oliebollen bij Henk en Catharina in Brouwershaven

 

 

 

 

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland of door BMZ aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vr, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als daarbuiten.

   

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 10/20/17