Tips en Tricks voor het rijden in groepen en uitzetten van ritten                       dinsdag 15 januari 2019

               Tips en Tricks voor Tracks (GPS)


                                                                                           Evenementen 2018        

                                                  Rit weetjes
           - Vertrek met volle tank
           - Rijd zo veel mogelijk in formatie.  Baksteen gewijs rijden 
           - Elkaar in de gaten houden door te spiegelen, zie je de achterrijder niet meer, stoppen bij de eerstvolgende afslag                                                         

                                                                                                  

 

                                                             2019

                                                                                                         

24 februari                                     Peter

16 maart                                        Menen rit door Leo

27 april                                           24e Krukeltour

28 april                                          Gezocht een voorrijder

26 mei                                           Johan / Jaap

15 juni                                           Classic Races Wemeldinge

29 juni                                           20 jarig jubileumviering, BBQ in de Merelhoeve. Houd deze datum vrij.

                                                       verdere activiteiten op die dag worden later bekend gemaakt.

21 juli                                             Jan de Regt

25 augustus                                  BBQ bij de familie Grool, rit wordt verzocht door Peter

September                                    Meerdaagse rit georganiseerd door Peter

29 september                               Bart

20 oktober                                    Ben / Rudi

17 november                                Peter

29 november                                Ledenvergadering in de Merelhoeve

14 december                                Oliebollen bij Bert en Marianne 

 

 

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland of door BMZ aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vr, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als daarbuiten.

   

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 01/15/19