Tips en Tricks voor het rijden in groepen en uitzetten van ritten                       donderdag 23 september 2021

               Tips en Tricks voor Tracks (GPS)


                                                                                           Evenementen 2018        

                                                  Rit weetjes
           - Vertrek met volle tank
           - Rijd zo veel mogelijk in formatie.  Baksteen gewijs rijden 
           - Elkaar in de gaten houden door te spiegelen, zie je de achterrijder niet meer, stoppen bij de eerstvolgende afslag                                                                   

                                                                                                  

                                                          

                                                         

                                                              2021

Voorlopige lijst van clubritten. Afhankelijk van de maatregelen Corona zullen er nog ritten afvallen.

 

 

17 Oktober   Rinus Szarafinski  

                      Een rit door Zeeland en Brabant, ongeveer 176 km.

12 November    Ledenvergadering in "De Merelhoeve" om 20.00 uur

14 November  Voorrijder gevraagd

11 December  (Oliebollenmiddag)

 

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland of door BMZ aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vr, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als daarbuiten.

   

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 09/23/21