Tips en Tricks voor het rijden in groepen en uitzetten van ritten                       woensdag 22 december 2021

               Tips en Tricks voor Tracks (GPS)


                                                                                           Evenementen 2018        

                                                  Rit weetjes
           - Vertrek met volle tank
           - Rijd zo veel mogelijk in formatie.  Baksteen gewijs rijden 
           - Elkaar in de gaten houden door te spiegelen, zie je de achterrijder niet meer, stoppen bij de eerstvolgende afslag                                                                   

                                                                                                  

                                                          

                                                         

                                                              2022

Voorlopige lijst van clubritten. Afhankelijk van de maatregelen Corona zullen er nog ritten afvallen.

9 januari        Nieuwjaarsreceptie   AFGELAST vanwege corona maatregelen

4 februari      Bestuursverkiezing

 

27 februari      Peter

19 maart          Leo   Menenrit

24 april             Rudi / Arie

15 mei               Bart

26 juni              Voorrijder gezocht

17 juli                Hans / Jan

13 augustus     BBQ op zaterdag  Organisator gezocht

25 september  Rinus

16 oktober       Arie / Rudi

13 november   Peter

 

 

2021

 

11 December  (Oliebollenmiddag)  Kan mogelijk vervallen vanwege corona maatregelen.

 

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland of door BMZ aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vr, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als daarbuiten.

   

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 12/22/21