dinsdag 20 september 2016


 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap BMW Motorclub Zeeland

Aansprakelijkheid

Deelname aan evenementen van de BMW Motorclub Zeeland of door BMCZ aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. De BMW Motorclub Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vr, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en de benodigde verzekeringen zorg te dragen.

Contactgegevens

De contactgegevens kopieeren en versturen naar administratie@bmwmotorclubzeeland.nl

 

 

 

     

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 20 september 2016